Het totaalpakket van
Frappant Nederlands

Activatie via code vooraan in het (leer)werkboek.

Digiboek

 • een online versie van het bronnenboek, (leer)werkboek en vademecum

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten

Oefeningen en opdrachten

 • remediëringsoefeningen: digitale oefeningenreeksen op verschillende niveaus
 • plusoefeningen: digitale oefeningenreeksen op verschillende niveaus

Hulpmiddelen

 • hulp bij twijfel: instructievideo’s

Frappant Nederlands bronnenboek
In het bronnenboek staat al het tekstmateriaal verzameld.

Frappant Nederlands werkboek en leerwerkboek
Het (leer)werkboek bevat alle lessen, communicatieve opdrachten, zelftoetsen en het portfolio.

Frappant Nederlands vademecum eerste graad
Het vademecum is een handig naslagwerk met heldere leerstofoverzichten, extra voorbeelden, stappenplannen voor vaardigheden, een trefwoordenlijst …

Voor de leerling

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Het totaalpakket van
Frappant Nederlands

Activatie via code vooraan in de handleiding.

Digitaal bordboek

 • een online versie van het bronnenboek, (leer)werkboek en vademecum met oplossingen

Aanpak en doelen

 • lesdoelen en leerplannen
 • leerlijnen
 • jaarplanning
 • overzicht eindtermen die aan bod komen in Frappant Nederlands 1 en 2
 • overzicht leerplandoelen Katholiek Onderwijs Vlaanderen die aan bod komen
 • overzicht leerplandoelen officieel onderwijs die aan bod komen

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten voor evaluatie

Oefeningen en opdrachten

 • correctiesleutels
 • remediëringsoefeningen op verschillende niveaus
 • plusoefeningen op verschillende niveaus

Hulpmiddelen

 •  transcripties

Evaluatie

 • toetsen vaardigheden, toetsen kennis, feedbackformulieren, geïntegreerde herhalingstoetsen, evaluatiefiches, portfolio... 

Frappant Nederlands handleiding
Deel 1: Toelichting bij de methode
Deel 2: Handleiding bij de lessen

Voor de leerkracht

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek voor de leerkracht