Daag echt élke leerling uit met Frappant Nederlands

Frappant Nederlands biedt drie verschillende formules aan:

  • werkboek en bronnenboek voor de A-stroom
  • leerwerkboek voor de A-stroom
  • leerwerkboek voor de B-stroom

Differentiatie in de reeks

Keuzeopdrachten
Differentiatie wordt in Frappant Nederlands gezien als rekening houden met en ruimte geven aan verschillen. Leerlingen kunnen vaak keuzes maken, zowel op voorkeur als op niveau.

Plusopdrachten
De plusopdrachten vormen een eenvoudig en transparant hulpmiddel om te differentiëren. Deze verdiepings- en uitbreidingsopdrachten bevinden zich op een hoger abstractie- en uitdagingsniveau. Opgave en context staan verder af van de leefwereld van de leerlingen, lees- en luisterteksten zijn op een talig hoger niveau qua woordenschat, zinsbouw, opbouw …

Vademecum
De heldere leerstofoverzichten, extra voorbeelden en stappenplannen kunnen ondersteunend werken en kunnen ook dienen als verdiepende achtergrond voor sterke leerders.

Differentiatie in het (leer)werkboek

Andere hulpmiddelen
Leerlingen krijgen tips om diverse hulpmiddelen in te zetten bij doelgerichte communicatieve opdrachten: (online)woordenboeken, spellingcorrector, tussentijdse feedback, stappenplannen, spreek- en schrijfkaders …

Evaluatie
Met de zelftoets Test jezelf! controleer je of leerlingen het beoogde niveau halen: zijn de voorkennis én de ontdekte nieuwe leerstof in voldoende mate gekend? Indien dat niet het geval is, kunnen leerlingen (online) remediëren.

Genietend lezen
Leerlingen worden op hun niveau geconfronteerd met literatuur door de twee fragmenten Genietend lezen, waarvan één fragment een tekst is op een hoger niveau met bijbehorende plusopdrachten.

De handleiding bevat tal van tips en concrete voorbeelden om gedifferentieerd aan de slag te gaan, zowel op het gebied van werkvormen, groeperingsvormen, tempo, niveau ... Het is niet noodzakelijk dat een leerling elke oefening maakt. De methode reikt gevarieerde technieken aan om rekening te houden met verschillende niveaus in de klas. De differentiatietips en de didactische wenken bieden taalsteun en laten je les beter aansluiten op het profiel van de klasgroep.

Differentiatie in de handleiding

Op Pelckmans Portaal vind je …

  • evaluatiematerialen.
  • extra oefenmateriaal.
  • alternatieve werkvormen die geschikt zijn voor binnenklasdifferentiatie.
  • transcriptie van audio- en videofragmenten.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerkracht

Digitale oefeningen
De leerlingen kunnen online remediëren, herhalen, uitbreiden en verdiepen.
Via het leerlingvolgsysteem kun je de ontwikkeling en voortgang van leerlingen gemakkelijk opvolgen.

Digiboek
Leerlingen kunnen hier alle video- en audiomaterialen aanklikken en op eigen tempo meermaals beluisteren.

Hulp bij twijfel
De instructievideo’s leiden de leerlingen met een stappenplan naar het juiste antwoord.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerling