• De productieve en interactieve opdrachten zijn opgebouwd volgens de OVUR-strategie. Leerlingen leren dus hun leeropvattingen en leerproces opvolgen en reguleren. 
  • Door het gevarieerde aanbod aan situaties met een verschillende moeilijkheidsgraad
    kunnen de leerlingen een communicatieve situatie inoefenen die aansluit bij hun
    interesses en niveau. 

Extra doelgerichte, communicatieve opdrachten

Uit: Frappant Nederlands 1 leerwerkboek

Uit: Frappant Nederlands 2 werkboek