Frappant Nederlands
Nederlands • eerste graad • A-stroom en B-stroom

Aangepast aan de nieuwe eindtermen en leerplannen
Extra doelgerichte, communicatieve opdrachten
Geïntegreerde binnenklasdifferentiatie