DE AUTEURS
Filip Becuwe
Kim Dumarey
Els Lambaerts
Sandie Van Aerde


Caroline Van Baelen
Sofie Van Damme
Dries Clijsters
Kristel Deprez

De update van Frappant Nederlands geeft een antwoord op de onderwijsvernieuwing van 2019 en sluit aan bij de nieuwe eindtermen en leerplannen. De vertrouwde structuur van Frappant Nederlands blijft en wordt aangevuld met een aantal extra troeven.

De methode biedt extra tools om nog gemakkelijker aan de slag te gaan met binnenklasdifferentiatie. Door nieuw remediërings- en verdiepingsmateriaal kun je werken op maat van jouw klas en leerlingen. Doelgerichte commu­nicatieve opdrachten zijn een uitgelezen kans voor leerlingen om hun kennis en vaardigheden in te oefenen. 

Daarom is ook het aanbod aan functionele opdrachten in context verder uitgebreid. Bovendien werd aan de methode ook nieuw fictiemateriaal toegevoegd. Extra fictie­fragmenten en opdrachten leren leerlingen genieten van taal en cultuur en prikkelen hen om zelf creatief met taal om te gaan. 

Het leermateriaal in de vernieuwde Frappant Nederlands daagt alle leerlingen uit om op hun eigen tempo te groeien.

Frappant Nederlands
zit in een nieuw jasje


Marleen Lodeweyckx
Joke Mornie
Ludwig Poignie
Jan Vandromme